Grunderna för beräkning till kallade kval

Fyra typer av tävlingar ingår i obligatoriet: SM, Regionmästerskap, Regionkval och Centralkval.
Två av dessa tävlingar räknas. Minst en av dem skall vara från SM eller Centralkval.
Dessutom skall minst en av tävlingarna vara från samma kalenderår.
Resultat från de två tävlingar som man har nått högst poäng i slås samman och delas med 2.
Sedan lägger man till aktuella rankingen och får då den slutsumma som man kallas på.


Centralkval = Höstmönstring (luft) eller Vårmönstring (krut)
Luft:
Alt.1: 1:a resultat = SM                     --> 2:a resultat = Regionkval eller Höstmönstring
Alt.2: 1:a resultat = Höstmönstring    --> 2:a resultat = Regionmästerskap, SM eller Regionkval
------------------------
Krut:
Alt.1: 1:a resultat = SM                     --> 2:a resultat = Regionkval eller Vårmönstring
Alt.2: 1:a resultat = Vårmönstring      --> 2:a resultat = Regionmästerskap, SM eller Regionkval
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För att ytterligare förtydliga det hela ges här ett exempel:

Under 2012 har Torman Ullsten deltagit i följande tävlingar i Fripistol:
* SM - 540 poäng
* Regionkval Öst - 561 poäng
* Centralkval Öst - 530 poäng

Under 2013 har Torman Ullsten deltagit i följande tävlingar i Fripistol:
* Regionmästerskap Öst - 545 poäng
* Centralkval Öst - 535 poäng
Utöver dessa tävlingar har han deltagit i andra rankinggrundande tävlingar.
Vid tiden för kallade kval har han följande ranking: 550 poäng

Torman Ullsten tillgodoräknas:
* Centralkval Öst - 535 poäng (2013)
* Regionkval Öst - 561 poäng (2012)
---------------------------------
Ingångspoäng:     548 poäng = (561 + 535) / 2
* Aktuell ranking:  550 poäng
---------------------------------
Summa:             1098 poäng <-- Detta är underlag för om man blir kallad.